Lager of hoger?

Per 1 januari 2019 gaan er weer wat dingen veranderen in de kinderopvang. Een grote wijziging is dat er minder baby's per leidster op een groep mogen zijn. De zogenaamde BKR (Beroepskracht-Kind Ratio) gaat van 1 leidster op 4 baby's naar 1 op 3 baby's. Dit heeft een grote impact op organisaties. Zij zullen een nieuwe uurprijs moeten berekenen voor 2019 en wellicht gaat deze fors hoger zijn dan de maximale uurprijs waar ouders kinderopvangtoeslag voor krijgen. Dat betekent dat ouders, voor alles boven die maximale uurprijs, zelf opdraaien.

Aan de andere kant gaat deze maximale uurprijs omhoog vanaf 2019 van 7,45 euro per uur, naar 8,02 euro per uur. Zo kondigde Staatssecretaris van Ark begin juni aan. Voor de bso wordt de maximum uurprijs juist weer verlaagd naar  6,89. Voor de maximum uurprijs in de gastouderopvang vindt alleen indexatie plaats. In 2019 zal de maximum uurprijs voor gastouderopvang €6,15 bedragen. 

De grote vraag is dus: gaan ouders er op voor of juist achteruit in 2019? Dit weten we pas echt als de uurprijs 2019 bekend wordt gemaakt. Deze gaat altijd eerst naar de Oudercommissie, aangezien zij adviesrecht hebben. Wij vrezen dat dit nog wel eens vervelende gesprekken kunnen worden omdat ouders geconfronteerd kunnen worden met zeer hoge kosten. Daarom adviseren wij OC's op korte termijn contact op te nemen met hun kinderopvangorganisatie en te vragen naar de uurprijs. 

Ondertussen willen wij inventariseren wat die uurprijzen worden. Dus onze vraag aan OC's en kinderopvangorganisaties is: de uurprijs voor 2019. Dan kunnen wij deze (anoniem) inventariseren en onze zorgen uiten in politiek Den Haag.

Natuurlijk staan wij onze oudercommissies ook in deze met raad en daad bij. Mail ons op .

 

terug