Organisatie

Op 22 januari 2014 is Stichting Voor Werkende Ouders opgericht bij Notaris Doude van Troostwijk in Bussum. De stichting kent een bestuur bestaande uit werkende ouders, een Raad van Advies met experts uit verschillende geledingen en een directeur ondersteunt door het projectbureau. 

Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en algemeen leden. In het bestuur zitten ouders uit diverse geledingen, hoog, laag, getrouwd of alleenstaand. Het bestuur stuurt de directeur aan als het gaat om de grote lijnen. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en legt verantwoording af aan het bestuur. De directeur wordt gesteund door het team. 

Janine_Beulink Janine Beulink (1970) werkt fulltime als directeur van een filmtheater in het Gooi. Zij is alleenstaande moeder van 2 schoolgaande kinderen. Hiervoor werkte zij als programmamaker bij debatcentrum De Rode Hoed en als journalist bij het Nieuw Israelietisch Weekblad. Janine is de voorzitter van Voor Werkende Ouders.
Anne_Sikken In de speeltuin mailen, terwijl je 3-jarige peuter je dringend verzoekt die telefoon eens weg te stoppen, omdat je je overduidelijk onvoldoende concentreert op het zandtaartjes bakken. Dat moet toch anders kunnen? Anne Sikken (1981) is moeder van twee jongens en adviseur digitale media. Ze doet daarnaast verwoede pogingen de perfecte moeder, echtgenote, werknemer en Nederlands staatsburger te zijn, maar dat valt lang niet altijd mee. Daarom hoopt ze dat Voor Werkende Ouders hét verschil kan gaan maken voor een betere balans tussen werk en gezin. Anne is de penningmeester van Voor Werkende Ouders.
Esther_Miedema Esther Miedema (1974) werkt deeltijd als senior programme manager voor International Child Development Initiatives (ICDI) en deeltijd als gast onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is moeder van twee jonge kinderen. Moeder geworden, realiseerde zij in welke mate er in Nederland nog steeds van wordt uitgegaan dat moeders hoofdverantwoordelijkheid nemen voor het gezin, inclusief de kinderopvang, maar ook worden geacht (en dat vaak graag willen) een volwaardige carriere op te bouwen. Haar interesses liggen in het aan de kaak stellen hiervan. Esther vervult de functie van secretaris in het bestuur.

Raad van Advies

In de Raad van Advies zitten experts en mensen uit het veld; kinderopvangondernemers, een hoogleraar, een consultant op het gebied van vrouwenarbeidsparticipatie en vrouwen naar de top, een expert op het gebied van lobbyen en een zakenman. De Raad van Advies geeft vanuit hun positie en expertise advies over de grote lijnen. De Raad van Advies voorziet het bestuur en de directie van gevraagd en ongevraagd advies vanuit hun kennis en expertise.

Directeur en projectbureau 

De directeur is samen met het projectbureau verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de organisatie. Ze wordt aangestuurd door het bestuur en legt aan hen ook verantwoording af.

Marjet

Marjet (1977) is de initiatiefnemer van StVWO en moeder van een tweeling. Ze heeft gestudeerd op de Hoge Hotelschool te Den Haag alvorens als communicatiemedewerker en consultant bij verschillende bedrijven aan het werk te gaan. Naast haar werk heeft zij diverse coachingsopleidingen gevolgd voordat ze als ZZP-er aan de slag ging. Coaching, communicatie en projectleiding zijn haar vakgebieden. Daarnaast heeft ze enkele jaren in het bestuur van de lagere school gezeten.

 

Club van 100

Ook de Club van 100 is van belang voor de organisatie. De Club van 100 krijgen verschillende vraagstukken voorgelegd over verscheidene onderwerpen. Vragen kunnen gaan over een wetsvoorstel, plan of vraag van het ministerie, kamerlid of brancheorganisatie. Het kan tevens gaan over de koers of plannen van Voor Werkende Ouders.

De Club van 100 vertegenwoordigt een breed maatschappelijk veld, mannen en vrouwen, oud en jong, laag- en hoogopgeleid, fulltime en parttime, pubers en peuters, maar allemaal ouders. 

Verantwoording

donderdag 27 mrt 2014

Eens per jaar en zo vaak als onze achterban erom vraagt, leggen wij als stichting verantwoording af. Zowel financieel als over wat we gedaan hebben. Ons doel en verantwoording ligt vastgelegd in onze ...