Regeldruk en onnodige boetes

Kinderen vormen een kwetsbare groep in de samenleving; zij hebben goede wettelijke bescherming nodig. Maar de regels voor de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland zijn nodeloos ingewikkeld. Dit geldt zowel voor de wettelijke eisen voor het starten en het exploiteren van een kindercentrum als voor de wijze waarop het toezicht plaatsvindt. Het realiseren van goede en betrouwbare kinderopvang kan een stuk eenvoudiger, aldus het advies Borging veiligheid en kwaliteit kindercentra kan met minder regeldruk van Actal.  

Ons standpunt

Wij sluiten ons erbij aan. Natuurlijk zijn regels belangrijk, vooral omdat we in de kinderopvang te maken hebben met een kwetsbare groep. Maar te veel regels kan andere zaken in de weg gaan staan. Pedagogisch medewerkers die lijstjes moeten afvinken in plaats van met de kinderen een spelletje te spelen. Of het verhogen of verlagen van kapstokken in plaats van te knutselen of te zingen met de kinderen. Nog een voorbeeld; Kinderen mogen de hele dag in een klaslokaal verblijven, maar hetzelfde lokaal mag niet gebruikt worden voor buitenschoolse opvang. Dan zouden het te weinig vierkante meters zijn. Zonde vinden wij!

Zo zijn wij ook van mening dat er regelmatig boetes worden uitgedeeld door gemeentes aan kinderopvangorganisaties. Begrijp ons niet verkeerd; We vinden goed toezicht uitermate belangrijk, maar overdreven handhaving niet. Een voorbeeld; een kinderopvangorganisatie krijgt 2000 euro boete voor een losliggende stoeptegel. Wij zouden liever zien dat dat geld naar de kinderen gaat, naar een leuk uitje bijvoorbeeld en niet verdwijnt in de gemeentekas. 

Wij kaarten dit keer op keer aan bij de verschillende instanties. Regels zijn essentieel, maar we kunnen er ook teveel maken.

Klik hier voor het gehele Actal rapport. 

terug