Kwaliteit Kinderopvang

Kinderopvang moet bijdragen aan een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Daarom zijn er kwaliteitseisen voor kinderdagverbijven en peuterspeelzalen.

Kinderopvang en peuterspeelzalen moet aan wettelijke kwaliteitseisen voldoen op het gebied van:

 • veiligheid en gezondheid van de kinderen;
 • opleiding en deskundigheid van het personeel; 
 • pedagogisch beleid (visie op opvoeding en ontwikkeling);
 • betrokkenheid en inspraak van de ouders;
 • omgangstaal (in principe Nederlands); 
 • afhandeling van klachten.

De gemeente bepaalt de eisen voor de inrichting van peuterspeelzalen. Hiervoor kan de gemeente de modelverordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen van de VNG gebruiken. Voor meer informatie over kwaliteitseisen kijk je in ons dossier kwaliteit in de kinderopvang.

Maatregelen kwaliteit kinderopvang

De afgelopen jaren heeft de kwaliteit van de kinderopvang veel aandacht gehad. Zo heeft de overheid de veiligheid en kwaliteit in de kinderopvang geprobeerd te verbeteren met een aantal maatregelen:

 • Nieuwe VOG medewerkers

  Sinds 1 juli 2013 moeten medewerkers in de kinderopvang een nieuwe Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Dit is om te voorkomen dat er mensen in kindercentra werken die na hun aanstelling strafbare feiten hebben gepleegd. 

 • Wettelijke meldplicht

  Vanaf 1 juli 2013 geldt er een wettelijke meldplicht voor werknemers in de kinderopvang. Zij moeten aanwijzingen van mishandeling en misbruik melden bij hun werkgever. Heeft een werkgever aanwijzingen dat een werknemer seksueel of ander geweld gebruikt tegen een kind? Dan moet hij direct overleggen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.

 • Verbod op leges voor wijzigingen en uitschrijvingen in het LRKP

  Vanaf 1 juli 2013 mogen gemeenten geen leges meer heffen voor wijzigingen in en uitschrijvingen uit het LRKP. De legeskosten konden kinderopvangcentra weerhouden van het doorgeven van wijzigingen. Dit ging ten koste van de betrouwbaarheid van het register. Een kinderopvangvoorziening, gastouder of een peuterspeelzaal dat verhuist, moet zich opnieuw inschrijven in het LRKP. Dan mag de gemeente wel leges in rekening brengen.

Maar wat is nu kwaliteit? En hoe meet je het? Gaat het om de hoogte van de kapstok op het kinderdagverblijf? Hoe aardig de pedagogisch medewerkers de kinderen begroeten? De heerlijke maaltijden? 

En belangrijker nog; Hoe weet je als ouder hoe het met de kwaliteit gesteld is? Veel ouders gaan af op hun indrukken bij een eerste bezoek. Is het gezellig? Voel ik me er fijn? Wordt mijn kind gezien door de leidster of gastouder? Is er een klik? Is het er schoon? Hoe ziet een dag op de creche eruit? Hele goede vragen, maar spreek je dan over kwaliteit? 

Tegenwoordig zijn er steeds meer vergelijkkingssites waar ouders een recensie geven aan hun kinderopvangorganisatie. Een handig hulpmiddel, maar geen exacte omschrijving wat nu kwaliteit is. 

Ons standpunt

In de Kamer, bij het ministerie en bij de belangenorganisaties is het een belangrijk onderwerp; Wat is nu kwaliteit in de kinderopvang? Wij vinden het net zo'n belangrijk onderwerp en benaderen het vanuit het oogpunt van de ouder. Hoe weten ouders of er sprake is van een goede kwaliteit? Daarvoor moeten we eerst met elkaar afspreken wat we verstaan onder kwaliteit en hoe we het met elkaar meten. Om dit vervolgens te duiden met bijvoorbeeld een puntensysteem zodat het voor ouders helder is en ouders zelf een keuze kunnen maken die hen past. Daar maken wij ons hard voor.

terug