Standpunten

In 2005 is de Wet Kinderopvang van kracht gegaan. Hierin worden de tegemoetkomingen qua kosten aan ouders geregeld en de kwaliteit van de kinderopvang. Sindsdien is er veel te doen geweest rondom kinderopvang. Denk bijvoorbeeld aan de wachtlijsten en het oplossen daarvan door de bezuinigingen rondom de kinderopvangtoeslag, de Amsterdamse zedenzaak, regelgeving, het vierogenprincipe enzovoort enzovoort.

Of je nu gebruik maakt van gastouderopvang, peuterspeelzaal, BSO of kinderdagverblijf en of je dat nu een dag, ochtend of vier dagen in de week doet, het maakt werken mogelijk en kinderen mogen zich er ontwikkelen. Goede betaalbare kinderopvang is daarom 1 van de speerpunten van Voor Werkende Ouders. In onderstaande dossiers houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en onze vorderingen. Vind jij dat er nog meer onderwerpen zijn waarop heel wat te verbeteren valt? Laat ze 

Rechten en plichten

maandag 19 jan 2015

De oudercommissie wordt gevormd door ouders van kinderen die naar de betreffende opvang gaan. De oudercommissie heeft een aantal belangrijke taken en adviesrechten; 1. Bewaken en bevorderen van de kwaliteit ...

Regeldruk en onnodige boetes

dinsdag 1 apr 2014

Kinderen vormen een kwetsbare groep in de samenleving; zij hebben goede wettelijke bescherming nodig. Maar de regels voor de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland zijn nodeloos ingewikkeld. Dit geldt ...

Scholing personeel

dinsdag 1 apr 2014

Uit eigen onderzoek onder onze achterban in 2013 bleek dat ouders de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang het belangrijkste vinden. Zij stelden dat de kwaliteit van de kinderopvang afhangt van de ...

Bezuinigingen

dinsdag 1 apr 2014

De financiering van de kinderopvang is al jaren een uitdaging. Toen de wet kinderopvang in 2005 werd ingevoerd kon men niet voorzien dat het zo'n succes zou worden en daarmee onbetaalbaar werd. Inmiddels ...

Visie op het kind

dinsdag 1 apr 2014

De financieringsstromen van kinderopvang, peuterspeelzaal en VVE lopen door elkaar heen. Zo worden de VVE-programma's betaald door het ministerie van Onderwijs, peuterspeelzalen krijgen vergoedingen van ...

Integrale Kindcentra

maandag 31 mrt 2014

Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0-12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Het centrum biedt kinderen een dagprogramma voor zolang als zij willen ...

Kwaliteit Kinderopvang

maandag 31 mrt 2014

Kinderopvang moet bijdragen aan een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Daarom zijn er kwaliteitseisen voor kinderdagverbijven en peuterspeelzalen. Kinderopvang en peuterspeelzalen ...

Ouderbetrokkenheid

maandag 31 mrt 2014

Veel kinderopvangorganisaties zijn doordrongen van het belang van een goed functionerende OC. In de praktijk blijkt het echter vaak lastig om voldoende ouders te vinden die zitting in de commissie willen ...