Directe Financiering gaat niet door

euro

Het nieuwe kabinet gaat niet door met het nieuwe financieringsstelsel (directe financiering) voor de kinderopvang, zo liet staatssecretaris van Ark weten. Verbouwereerd hebben wij gereageerd op deze koerswijziging. 

Het doel van de nieuwe systematiek was om het toegankelijker te maken voor ouders. Ouders zouden in het nieuwe systeem alleen de eigen bijdragen betalen. De overheidsbijdrage zou rechtstreeks naar de kinderopvangorganisatie worden overgemaakt door DUO. Bovendien zouden de administratieve lasten voor ouders beduidend minder worden, waardoor de kans op fouten en terugvorderingen veel kleiner zou worden. Een ander bijkomend voordeel zou zijn dat alle financiële stromen waar ouders mee te maken krijgen in de kinderopvang, zoals gemeentelijke subsidies, via het nieuwe systeem kunnen lopen. Ouders hebben dan 1 loket en ook hier zou de kans op fouten en terugvorderingen verkleind worden. 

‘Het is een gemiste kans om het voor ouders eenvoudiger te maken’, reageert Marjet Winsemius, directeur van Stichting Voor Werkende Ouders. ‘De afgelopen jaren hebben wij samen met het ministerie, veldpartijen en DUO hard gewerkt aan het nieuwe systeem om het voor iedereen beter te maken en nu wordt de stekker eruit getrokken. Natuurlijk willen wij ook geen PGB-affaire in de kinderopvang. Echter heeft DUO de afgelopen jaren bewezen een serieuze, zorgvuldige partner te zijn. De manier waarop de medewerkers van DUO het traject oppakten en luisterden naar onze opmerkingen, heeft ons veel vertrouwen gegeven in het laten slagen van het traject. Wij snappen daarom niet waarom deze keuze gemaakt is.’

De staatssecretaris geeft in haar brief aan de Tweede Kamer aan dat ze wil blijven samenwerken met het veld omdat die werkwijze waardevol is gebleken. Stichting Voor Werkende Ouders zal zich hard blijven maken voor ouders om het makkelijker te maken.

 

terug