Tijd om door te pakken

kinderen_aan_het_werk

Op 27 maart 2017 presenteerde de Taskforce Samenwerking onderwijs en kinderopvang haar rapport, Tijd om door te pakken. Met 13 adviezen geeft de Taskforce de Rijksoverheid handreikingen om de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs te verbeteren in het belang van het kind. 

Wij zijn verheugd met het rapport. Al langere tijd pleiten wij voor een betere samenwerking in het belang van de kinderen en hun ouders. Adviezen zoals het aangaan van een partnerschap met ouders, het formuleren van een gezamenlijke visie, het ontwikkelen van een digitaal educatief dossier met een privacy waarborging voor de ouders en een nieuw medezeggenschapsregime onderstrepen wij van harte in het belang van ouders en kind. De stip op de horizon met een basistoegangsrecht voor alle kinderen is voor ons wellicht het belangrijkste advies, waarvan wij hopen dat hij wordt overgenomen aan de formatietafel en niet verdwijnt in een la.

Onze samenwerkingspartner Ouders en Onderwijs heeft bijgedragen aan de tot standkoning van het rapport. Het gehele rapport is hier te lezen.

 

terug