Speciaal voor de vaders

duimen

We vinden het steeds gewoner dat zowel vrouwen als mannen actief betrokken zijn bij de opvoeding van hun kinderen. Ook organisaties worden zich er steeds meer bewust van dat mannen ook voor kinderen zorgen. Om beter in te kunnen spelen op de behoeftes van mannen die kinderen opvoeden, willen we graag inzicht krijgen in hun ervaringen met organisaties rond hun kind. Ben jij een man en voed jij kinderen op? Dan willen we je vragen om de quickscan van Sardes in te vullen. Dit kost ongeveer 5 minuten. De vragenlijst is te bereiken via de volgende link: https://sardes.datacoll.net/begpnkdzud?l=nl

Heb je vragen? Dan kan je contact opnemen met Ellen Donkers van Sardes (e.donkers@sardes.nl).

Alvast bedankt!

terug