StemWijsOuders.nl staat online!

handen_omhoog

Dé stemwijzer voor ouders staat online. StemWijsOuders.nl geeft inzicht in hoe de politieke partijen denken over thema’s als onderwijs, opvang en opvoeden. Thema’s die voor ouders met opgroeiende kinderen heel belangrijk zijn. Vergelijk eenvoudig jouw standpunten over deze thema’s met de verkiezingsbeloften van dertien politieke partijen.

Staatssecretaris Dekker lanceerde samen met kinderen van Montessorischool Waaldorp de stemwijzer en sprak met de kinderen over de stellingen. Dekker: "De verkiezingen draaien om heel veel thema's, zoals veiligheid, zorg, belastingen en integratie. Maar natuurlijk ook onderwijs. Veel stemwijzers beslaan het hele palet, maar het is goed dat er nu ook een stemwijzer is die speciaal ingaat op onderwijs en opvoeding. Dat kan mensen die twijfelen nog helpen bij hun keuze." Op de vraag van een leerling hoe het onderwijs moet veranderen, vertelt de staatssecretaris dat hij zou willen dat er ook op de basisschool meer aan wetenschap, techniek en onderzoek wordt gedaan. Tot slot gaf Dekker een compliment aan de Waaldorpschool voor de goede samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Daar kunnen veel scholen nog stappen in zetten. 

Volgens Marjet Winsemius, directeur Voor Werkende Ouders, is het belangrijk dat ouders een bewuste keuze kunnen maken voor een politieke partij op onderwerpen die hen bezig houden. ‘Wat vinden politieke partijen van langer verlof voor de partner na de bevalling? Zijn ze voor of tegen 4 dagdelen kinderopvang voor alle kinderen vanaf 2 jaar? Wat vinden ze van flexibel werken? Met de StemWijsOuders.nl krijgen ze direct inzage in zaken die zij belangrijk vinden.’ 

De Stemwijzer bestaat uit zeventien stellingen, zoals:
•    Scholen mogen zelf bepalen hoe groot hun klassen zijn.
•    Ouderschapsverlof voor vaders wordt verder uitgebreid. 
•    Ouders krijgen meer mogelijkheden om hun werktijden te flexibiliseren. 

Het invullen kost ongeveer vijf minuten. Het stemadvies is gelijk zichtbaar. Wij hebben de stemwijzer samen met Ouders & Onderwijs ontwikkeld.

StemWijsOuders helpt je kiezen voor 15 maart 2017. Ga naar  www.stemwijsouders.nl en vul in!

Bekijk de lancering van stemwijsouders.nl terug op onze Facebook-pagina

terug