Projecten

Om onze doelstellingen te bereiken, hebben wij verschillende projecten lopen. Graag delen wij onze projecten. Mocht je een idee hebben voor een project of mee willen denken of doen, dan.

School en kinderopvang

donderdag 10 sep 2015

Nadat we verschillende signalen kregen van ouders en kinderopvangorganisaties dat de samenwerking tussen school en kinderopvang niet altijd soepel verloopt en dat ouders om naar een bepaalde school te ...

Ouderbetrokkenheid

donderdag 10 sep 2015

In onze huiskamergesprekken is het ons opgevallen hoe vaak er een beroep wordt gedaan op ouders om te helpen op school. Wat ons nog meer opvalt zijn de uitzonderlijke vragen, zoals wekelijks wc's schrobben ...

Huiskamergesprekken

maandag 11 mei 2015

Wij zijn met een nieuw project bezig; De top 100 uitdagingen van werkende ouders. Het zijn er misschien helemaal geen 100, maar er zijn genoeg uitdagingen om eens op een rijtje te zetten. Daarom nodigen ...

Beter geĆÆnformeerde ouders

dinsdag 24 feb 2015

Vaak horen we van ouders en oudercommissies dat ze helemaal niet op de hoogte waren van een bepaalde regeling. Of dat ze niet wisten dat de GGD controles uitvoert in de kinderopvang? Dat ze nog nooit ...

Laat het om de kinderen draaien

maandag 14 apr 2014

Wij vinden het belangrijk dat pedagogisch medewerkers, vestigingsmanagers, kantoorpersoneel, gastouders en bureau’s vooral bezig zijn met de kinderen. Dat ze kijken naar de ontwikkeling van kinderen, ...