Onze speerpunten

De verdeling werk en zorg is in Nederland nog niet optimaal. Wij denken dat het beter kan. In onderstaande dossiers hebben we een aantal speerpunten van Voor Werkende Ouders vastgelegd. We houden je hier op de hoogte van de ontwikkelingen en onze vorderingen om de combinatie werk en gezin te verbeteren. Vind jij dat er nog meer onderwerpen zijn waar wij ons voor mogen inzetten?

Visie op het kind

dinsdag 1 apr 2014

De financieringsstromen van kinderopvang, peuterspeelzaal en VVE lopen door elkaar heen. Zo worden de VVE-programma's betaald door het ministerie van Onderwijs, peuterspeelzalen krijgen vergoedingen van ...

Vaderschapsverlof

donderdag 20 feb 2014

In Nederland heeft de echtgenoot of partner van de moeder van een pasgeboren kind recht op twee dagen betaald kraamverlof, ook bekend als vaderschapsverlof. Wettelijk gezien kan de werkgever dit verlof ...

Zwangerschapsverlof

maandag 17 feb 2014

In Nederland heeft een zwangere werkneemster wettelijk recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof van minstens 16 weken. Dit kan zij opnemen vanaf 6 weken voor de uitgerekende datum. De werkneemster ...

Schooltijden

dinsdag 14 jan 2014

De basisschool bepaalt zelf de indeling van de schooldag. Scholen mogen de tijden waarop een leerling op school moet zijn (schooltijden) zelf bepalen. De school moet zich wel houden aan de wettelijk verplichte ...

Integrale kindcentra

dinsdag 14 jan 2014

Een IKC is een voorziening voor kinderen van tenminste 0-12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod (…). Het ...

Flexibel werken

dinsdag 7 jan 2014

De laatste jaren is er meer aandacht gekomen voor het idee om werkenden meer individuele speelruimte te geven bij de invulling van de werktijden. In 2011 is een wetsvoorstel tot ‘flexibel werken’ ...

Financiele onafhankelijkheid

maandag 6 jan 2014

'Dat meer vrouwen aan het werk gaan, is voor de Nederlandse economie van wezenlijk belang. Door de vergrijzing, de veelbesproken uitstroom van de babyboomers en de ontgroening, ontstaat er de komende ...

Kinderopvang

zondag 5 jan 2014

Kinderopvang moet volgens ons bijdragen aan een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving, zodat ouders in staat zijn om te werken. Er speelt echter de afgelopen jaren veel in ...