Directe Financiering

euro

Het ministerie van Sociale Zaken heeft een nieuw plan voorgesteld, de zogenaamde Directe Financiering. Met dit plan krijgen ouders de kinderopvangtoeslag niet meer op hun bankrekening gestort, maar gaat de overheidsbijdrage rechtstreeks naar de kinderopvangorganisatie. In alle voorbereidingen voor dit nieuwe financieringssysteem van de kinderopvangtoeslag wil het ministerie graag overleggen met alle betrokkenen.

Op 8 maart 2016 hebben wij samen met BOinK een reactie gegeven op het wetsvoorstel. 

Het voorlopige wetsvoorstel is er. Het ministerie nodigt nu iedereen uit om op hierop te reageren. Deze internetconsultatie is open voor iedereen. Bovendien moeten ze alle input serieus nemen. Het wetsvoorstel is nog niet in steen geschreven en wordt door de gesprekken die wij onder andere voeren zeker nog aangepast. Graag nodigen wij alle ouders uit om hun mening te geven op de internetconsultatie.

Meer informatie

Het kabinet heeft plannen om de kinderopvang op een andere manier te betalen. De nieuwe financiering (ook wel bekend als directe financiering) wordt eenvoudiger voor ouders. De huidige kinderopvangtoeslag kent een aantal nadelen. Zo moet 82 procent van de ouders ruim een jaar later nog bedragen terugkrijgen of moet nabetalen. Als ouder heb je al die tijd geen zekerheid over hoeveel je precies aan kinderopvang kwijt bent. Het nieuwe systeem gaat uit van een vastgesteld inkomen en maakt het mogelijk om wijzigingen, bijvoorbeeld extra afgenomen uren, per maand te verwerken. Ook wil het kabinet de financiering minder gevoelig maken voor fouten en fraude.  

Hoe gaat het in zijn werk?

Als ouder heb je een contract met de kinderopvanginstelling of het gastouderbureau. De kinderopvanginstelling of het gastouderbureau stuurt dit contract naar DUO (de nieuwe uitvoerder). DUO berekent jouw bijdrage op basis van je inkomen. Voor het betalen van jouw bijdrage ontwikkelt DUO een digitale portemonnee. De kinderopvanginstelling of het gastouderbureau stuurt maandelijks een factuur naar deze portemonnee. 

Je betaalt via de digitale portemonnee jouw bijdrage aan DUO. DUO vult jouw bijdrage direct aan met de overheidsbijdrage (voorheen de kinderopvangtoeslag). Daarna maakt DUO het hele factuurbedrag in één keer over naar de kinderopvanginstelling of het gastouderbureau. 

Wat verandert er voor ouders? 

De financiering moet eenvoudiger worden, volgens het ministerie. Je betaalt straks alleen de ouderbijdrage. De kinderopvangtoeslag verdwijnt in de huidige vorm. De overheid betaalt haar bijdrage en de ouderbijdrage via DUO direct aan de kinderopvanginstelling of het gastouderbureau. Je hoeft straks geen kinderopvangtoeslag meer aan te vragen en wijzigingen in uren of contracten door te geven. Dit doet jouw kinderopvanginstelling of het gastouderbureau. De financiering biedt je ook meer zekerheid, omdat DUO gebruik maakt van jouw vastgestelde inkomen. Je hoeft niet meer je inkomen vooraf in te schatten of een verandering van je inkomen door te geven. Het aantal verrekeningen achteraf neemt hierdoor fors af. Het vastgestelde inkomen is al bekend bij de overheid en hoef je dus niet zelf door te geven. 

Wat gebeurt er de komende tijd? 

In de komende tijd wordt er nog gewerkt aan het wetsvoorstel voor de nieuwe financiering. Het is de bedoeling dat de nieuwe financiering op 1 januari 2018 start. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog besluiten over de nieuwe financiering. 

Wat doet/ vindt Voor Werkende Ouders? 

Wij nemen op uitnodiging van het miniterie plaats in een klankbordgroep en denken actief mee over de invulling van het nieuwe voorstel. Wij hebben onze mening mogen laten horen op een speciale rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Hierbij worden genodigden/ experts gehoord door Kamerleden over een specifiek onderwerp. Lees onze speciale position paper hiervoor. 

 

terug