Toegankelijke kinderopvang

kinderklok

Op het moment dat een jong paar voor het eerst kinderen krijgt, kan het geluk niet op. Het krijgen van kinderen heeft iets magisch. Voor velen een grote wens! De verantwoordelijkheid voor z’n klein mensje op deze wereld is overrompelend. Het leven is op 1 slag veranderd. De combinatie van het gezinsleven, werken en de ontwikkeling van het kind gaan hand in hand, maar stellen ons ook voor uitdagingen. 

Hoe zorg ik voor goede opvang terwijl ik werk? Hoe zorg ik, als ouder, ervoor dat het kind veilig opgroeit, dat het zich ontwikkelt op sociaal als educatief vlak? 

Hoe kunnen wij, als maatschappij, zo’n klein kind ondersteunen dat het later als groot mens ook weer zorgt voor de generaties na ons? Hoe kunnen wij ouders ondersteunen in het begeleiden van zo’n klein kind? 

Toegankelijke kinderopvang voor ieder kind

Samen spelen en ontwikkelen is voor ieder kind, ongeacht of de ouders werken, hun achtergrond of geloofsovertuiging belangrijk voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Onderzoek heeft zelfs laten zien dat het cruciaal is voor kinderen met een achterstand. Daarom pleiten wij ervoor dat ieder kind twee dagen per week toegang krijgt tot een kinderopvangorganisatie of gastouder, waarbij de keuzevrijheid van ouders voorop staat. Het is geen verplichting, maar een optie voor de ouders. Ook ligt bij hen de keuze voor wanneer, waar en op welke manier. Werkende ouders kunnen van de mogelijkheid gebruik maken om meer af te nemen.

Er zijn verschillende manieren van financiering van dit plan;

1. Overheid en werkgevers betalen de twee dagen, werkende ouders betalen hetgeen zij extra willen afnemen. 

2. Overheid betaalt de twee dagen en werkgever en werknemer pakken samen de rekening op voor de overige dagen, die de werknemer nodig heeft. Hierbij wordt echter de werkende ouders als werknemer minder aantrekkelijk op de arbeidsmarkt.

Toelichting

Met dit plan wordt de financiering voor iedereen helder en zorgt voor stabiliteit voor zowel ouders, kinderen, overheid en werkgevers. Elke partij weet van te voren exact wat ze moeten betalen. Het huidige toeslagensysteem komt te vervallen en ook het directe financieringssysteem wordt overbodig. De stromen zijn overzichtelijk en daarmee de kosten ook.

Het plan zorgt tevens voor stabiliteit voor de kinderopvang en daarmee zorgt het voor een gezonde sector waarin commerciele en marktpartijen uitstekend naast elkaar kunnen bestaan. Kwaliteit en permanente educatie van medewerkers wordt des te belangrijker, omdat de kinderopvang naar waarde wordt geschat als pedagogisch instrument zowel als arbeidsmarktinstrument. 

Wij pleiten bewust voor toegankelijkheid voor ieder kind, omdat menig onderzoek hebben laten zien dat investeren in het jonge kind op late leeftijd veel geld oplevert. Echter zijn er ook verschillende tussenvarianten te bedenken. Zo kan je dezelfde regeling opstellen alleen voor werkende ouders. Werkende ouders krijgen standaard twee dagen kinderopvang vergoed door de overheid. Eventuele extra uren of diensten die zij af willen nemen komen voor eigen rekening.

terug